Civil kontroll szükségessége Debrecenben

Emlékeztető

a Magyarok Szövetsége Hajdu Bihar Megyei Szervezetének 2012.07. 23-i összejövetelén elhangzottakról.

Megjelentek a „Cívisek” részéről Nagy Attila és Szeszák Gyula. A Szövetség részéről a megbeszélést Botos Csaba vezette. A résztvevők száma kb. 20 fő.

A résztvevők egyetértettek a következő kérdésekben.

 1. Debrecenben (ill. a megyében) nincs olyan polgári ellenőrzés (civil kontroll), amely a hatalmi szervezetek tevékenységét képes lenne áttekinteni, a közérdekkel ellentétes intézkedéseket elemzés (kritika) tárgyává tenni és azok ellen fellépni a nyilvánosságra hozatal, ill. a közvetett vagy közvetlen ráhatás módszereivel.
  A város felelősen gondolkodó polgárainak állást kell  foglalnuk a jelenleg zajló elhibázott villamos vonal építésével, és a hasonló gondokkal fenyegető, nemrég napvilágra került stadion-tervvel kapcsolatban.
 2. Ennek egyik lényeges oka, hogy azok a polgári8 szervezetek, ill. magánszemélyek, akik a közügyek jobbítása iránt elhivatottságot éreznek, széttagoltan működnek, egymás tevékenységéről nem tudnak, egymást nem is ismerik.
 3. A hatékonyság növelésének legfőbb eszköze e tényezők között széleskörű, sokrétű kapcsolatot szervezni az erők, az ismeretek, a „tömegsúly” növelése végett.
  Mindenekelőtt fel kell térképezni az ebből a szempontból szóba jöhető szervezeteket, ill. magánszemélyeket és kísérletet kell tenni az együttműködés lehetséges formáinak megszervezésére.
 4. E tevékenységet a logisztika alapvető elvei és módszerei alkalmazásával kell szervezni.
 5. Már a szervezés megindításánál meg kell jelölni azokat a fontosabb célokat, amelyekhez a szervezés kapcsolódik. Ilyen a folyamatban lévő villamos építkezés és a tervezett stadion építés.
 6. Bármilyen  fellépésről legyen szó ügyelni kell arra, hogy reális és követhető alternatívák kerüljenek megfogalmazásra azzal a projekttel szemben, amit a civil szervezetek meg akarnak akadályozni, vagy módosítására, időbeni eltolására törekszenek.
 7. E tevékenység sikerének egyik feltétele, hogy a létrejövő civil szerveződés működő kapcsolatokat hozzon létre az önkormányzati szervekkel (képviselő testületekkel), a sajtóval és azokkal az állami, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, amelyek célkitűzései részben vagy egészben egybeesnek a szerveződés céljaival. [Pl. Építész Kamara, Mérnök Kamara, Városvédő Egyesület, stb.] Kapcsolatépítésre kell törekedni olyan intézményekkel, amelyek működését akadályozza, esetleg érdekeit sérti egyik másik létesítmény működése (Pl. Klinikák, Fürdő, Vízművek, Nyírerdészet, stb).
 8. Alappal feltételezhető, hogy a költséges, de csupán profitszemléletű tervek sérthetik a környezet, ill. természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat (Pl. Natura 2000). Az ellenőrzést a „jogi ütköztetésre” is ki kell terjeszteni. Ez esetekben ugyanis jogi (hatósági) vizsgálatok, eljárások kezdeményezhetők.
 9. Az együttműködés egyik módszerét a jelenlevők abban látják, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást tevékenységükről. Eljárnak egymás rendezvényeire, ill. részt vesznek egymás nyilvános akcióiban.
 10. E tevékenységek végzésére létre kell hozni egy szervezetközi „MAG”-ot, amely az ügyeket felelősen intézi.
 11. Fontos szempontként kell leszögezni, hogy a résztvevők szervezeti önállóságát ez a szerveződés a legcsekélyebb mértékben sem csorbíthatja.
 12. A jelenlevők elhatározták, hogy egy kibővített tanácskozást rendeznek a teendők pontosítása végett. A további teendők megbeszélését aug. 13-án 18 órára tűzték ki, Magyarok Szövetsége Budai Ézsaiás úti irodájába.

Debrecen, 2012. 07.23

Emlékeztető

 

a Magyarok Szövetsége Hajdu Bihar Megyei Szervezetének 2012.07. 23-i összejövetelén elhangzottakról.

 

Megjelentek a „Cívisek” részéről Nagy Attila és Szeszák Gyula. A Szövetség részéről a megbeszélést Botos Csaba vezette. A résztvevők száma kb. 20 fő.

 

A résztvevők egyetértettek a következő kérdésekben.

 

 1. Debrecenben (ill. a megyében) nincs olyan polgári ellenőrzés (civil kontroll), amely a hatalmi szervezetek tevékenységét képes lenne áttekinteni, a közérdekkel ellentétes intézkedéseket elemzés (kritika) tárgyává tenni és azok ellen fellépni a nyilvánosságra hozatal, ill. a közvetett vagy közvetlen ráhatás módszereivel.

  A város felelősen gondolkodó polgárainak állást kell foglalnuk a jelenleg zajló elhibázott villamos vonal építésével, és a hasonló gondokkal fenyegető, nemrég napvilágra került stadion-tervvel kapcsolatban.

 2. Ennek egyik lényeges oka, hogy azok a polgári8 szervezetek, ill. magánszemélyek, akik a közügyek jobbítása iránt elhivatottságot éreznek, széttagoltan működnek, egymás tevékenységéről nem tudnak, egymást nem is ismerik.

 3. A hatékonyság növelésének legfőbb eszköze e tényezők között széleskörű, sokrétű kapcsolatot szervezni az erők, az ismeretek, a „tömegsúly” növelése végett.

  Mindenekelőtt fel kell térképezni az ebből a szempontból szóba jöhető szervezeteket, ill. magánszemélyeket és kísérletet kell tenni az együttműködés lehetséges formáinak megszervezésére.

 4. E tevékenységet a logisztika alapvető elvei és módszerei alkalmazásával kell szervezni.

 5. Már a szervezés megindításánál meg kell jelölni azokat a fontosabb célokat, amelyekhez a szervezés kapcsolódik. Ilyen a folyamatban lévő villamos építkezés és a tervezett stadion építés.

 6. Bármilyen fellépésről legyen szó ügyelni kell arra, hogy reális és követhető alternatívák kerüljenek megfogalmazásra azzal a projekttel szemben, amit a civil szervezetek meg akarnak akadályozni, vagy módosítására, időbeni eltolására törekszenek.

 7. E tevékenység sikerének egyik feltétele, hogy a létrejövő civil szerveződés működő kapcsolatokat hozzon létre az önkormányzati szervekkel (képviselő testületekkel), a sajtóval és azokkal az állami, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, amelyek célkitűzései részben vagy egészben egybeesnek a szerveződés céljaival. [Pl. Építész Kamara, Mérnök Kamara, Városvédő Egyesület, stb.] Kapcsolatépítésre kell törekedni olyan intézményekkel, amelyek működését akadályozza, esetleg érdekeit sérti egyik másik létesítmény működése (Pl. Klinikák, Fürdő, Vízművek, Nyírerdészet, stb).

 8. Alappal feltételezhető, hogy a költséges, de csupán profitszemléletű tervek sérthetik a környezet, ill. természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat (Pl. Natura 2000). Az ellenőrzést a „jogi ütköztetésre” is ki kell terjeszteni. Ez esetekben ugyanis jogi (hatósági) vizsgálatok, eljárások kezdeményezhetők.

 9. Az együttműködés egyik módszerét a jelenlevők abban látják, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást tevékenységükről. Eljárnak egymás rendezvényeire, ill. részt vesznek egymás nyilvános akcióiban.

 10. E tevékenységek végzésére létre kell hozni egy szervezetközi „MAG”-ot, amely az ügyeket felelősen intézi.

 11. Fontos szempontként kell leszögezni, hogy a résztvevők szervezeti önállóságát ez a szerveződés a legcsekélyebb mértékben sem csorbíthatja.

 12. A jelenlevők elhatározták, hogy egy kibővített tanácskozást rendeznek a teendők pontosítása végett. A további teendők megbeszélését aug. 13-án 18 órára tűzték ki, Magyarok Szövetsége Budai Ézsaiás úti irodájába.


 

Debrecen, 2012. 07.23