Régről regélők

 

A Hajdú-Bihari Magyarok Szövetsége
szeretettel vár minden kedves érdeklôdôt a
Régrôl regélôk
elôadássorozatra.
Helyszín:
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
(volt Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola)
Debrecen, Péterfia u. 1-7.
2012. szeptember 7.
Molnár V. József – A magyarság küldetése
2012. szeptember 21.
Szabó Antónia – Csillagmítoszi elemek a magyar népmûvészetben
2012. október 5.
Bíró Lajos – A magyar táltos
2012. október 19.
Harangozó Imre – Hagyományaink búvópataka
„Szokásban és hagyományban követned kell!”
Kárpát-medencei szakrális helyek
2012. november 2.
Grandpierre Attila – Attila és a hunok
2012. november 16.
Grenczer Attila – Attilától Álmosig
2012. november 30.
Tóth Gyula – Szkítiától Maghrebig
A kitalált középkoron túl II.
2012. december 14.
Molnár V. József – Lelkünk várja Jézusát
Fölmenôink karácsonya
Az elôadások kezdete: 18.00
Érdeklôdni: Botos Csaba 0630/205-24-11
www.mszhajdubihar.info

 

Belépôdíj: 300 Ft/fô