Boldog nőnapot - március 25-én!

A magyar hagyományban évezredek óta van a nőknek jeles napuk, amelyen virággal köszöntjük őket. Ez a nap egyszerre a nők, az anyák és a termékenység ünnepe, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Krisztus urunk fogantatásának napja. Március 25-én tartjuk. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja Jézus fogantatásának ünnepe. Egyike az év legjelentősebb Mária-ünnepeinek. Az örömhírvivés ünnepe ez. Gábriel arkangyal megjelent Máriának és megkérdezte tőle: akar-e Isten fiának édesanyja tenni. Azzal a pillanattal, amikor Mária kimondta: "Legyen nekem a te igéd szerint!", megkezdődik a Megváltás. A Fiúisten emberré lesz.

Ezen a napon, március 25-én köszöntsük hát a lányokat, asszonyokat, édesanyákat, és felejtsük el végre a kényszerrel elrendelt, szovjet mintájú "nemzetközi nőnapot".

A nőnap valójában munkásmozgalmi ünnep. A Wikipédia cikke szerint az 1899-es II. Internacionálén Clara Zetkin beszédében hirdette a nők jogát a munkához, az anyák és gyerekek védelmét és a nők széleskörű részvételét az országos és nemzetközi eseményekben. Majd az Internacionálé egyik későbbi kongresszusán, 1910-ben határoztak arról, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nemzetközi jelleggel nőnapot tartanak. A határozatot a kongresszus elfogadta, de a megemlékezés pontos dátumáról nem született döntés. Az amerikaiak 1909-ben tartották meg az első nemzeti nőnapot, február utolsó vasárnapján, 28-án.

1917-ben, a pravoszláv naptár szerinti február utolsó vasárnapján Oroszországban a nők tüntettek kenyérért és békéért. Ez a gregoriánus naptár szerint pont március 8-ára esett,. Mivel négy nappal később II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult, amely szavazójogot biztosított a nőknek, március 8-a lett a nemzetközi nőnap végleges időpontja. Persze tudjuk, hogy ’17 folyamán más is történt abban az országban. Később Magyarország is, orosz mintára, a 8-i időpontot vette át.