Általános hírek

Az MSz Beregszászon

A Kárpát-medencei kapcsolatok valóságos kiépítésének következő állomása Beregszász.

A Magyarok Szövetsége Mozgalom H-B. megyei csoportja, (Botos Csaba megyei elöljáró vezetésével), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata és a Kárpátaljai Magyar Fiatalok Egyesülete között egy komoly, a távlatokban is igen gyümölcsöző kapcsolat kiépítése folyik.

Ennek keretében egy komplex informatikai rendszer átadása történt a magyar diákok számára. A „Főnix projekt” informatikai rendszer előnyeinek ismertetése történt meg a közelmúltban Beregszászon a Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatának képviselői (vezetője Varjú Zoltán), és a Magyar Fiatalok Egyesülete részére.

Az informatikai rendszer kidolgozása és teljesen ingyenes felajánlása a magyar fiatalok részére, Bocskay József, a Főnix Projekt szponzora nevéhez fűződik.

A komplex informatikai rendszert kifejezetten magyar fiataloknak ajánlotta fel, minden ellenszolgáltatás nélkül. A fő cél az „ősi magyar szellemiség” felébresztése - az érdekek nélküli, egymás segítése minden körülmények között, - csupán annyi megkötéssel, hogy vonjanak be minél több magyar fiatalt annak a használatába, és lehetőleg az idegen nemzetiségű informatikai cégek által kínált (egyébként drága) programok mellőzésével a saját költségeiket csökkentve szabaduljanak meg a globalizált informatikai függőségtől és gazdasági szabadságot, függetlenséget vívhassanak ki.

Néhány szó Beregszászról:

A Vérke-folyó két partján, bort termő hegyek aljában húzódik meg Beregszász, ez a régi szőlő- termesztő és borászati hagyományokkal rendelkező kisváros. 1063-ban Béla király halála után birtokait fiai - Géza, László és Lampert örökölték. Ez a vidék Lampertnek jutott, és a néphagyomány úgy tartja, hogy ő alapította a Vérke partján azt a települést, amelyet később róla Lampertházának neveztek el.

Hosszú ideig a királyok birtokolták a települést. 1141-ben II. Géza a kunok gyakori betörése miatt szászokat telepített ide, s ettől az időtől Szásznak, Lampertszásznak is hívták.

1504-től írják az okmányokban a várost következetesen Beregszásznak. Beregszász Kárpátalja egyetlen magyar többségű városa. 1944-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal Bereg vármegye székhelye volt. - Később az Árpád-házi királyok, azok fiai birtokába jutott a vidék, majd Bethlen Gábor erdélyi fejedelem tulajdonába került, aki kastélyt épített a városban. Beregszász kiemelkedő szerepet játszott a Rákóczi Ferenc vezette kuruc szabadságharcban, 1703. május 22-én a város főterén bontotta ki Esze Tamás a felkelés zászlaját. Itt adta ki Rákóczi Ferenc 1705. december 20-án a felkelésre buzdító jelszavát.
A város aktív szerepet játszott az 1848-1849-es szabadságharcban.

A Trianoni békeszerződés értelmében a város Csehszlovákiához került, 1945 júniusában, akárcsak egész Kárpátalját, Ukrajnához csatolták. Beregszászban egy orosz, két ukrán, három magyar tannyelvű középiskola, egy ukrán és egy magyar gimnázium, szakközépiskola, egészségügyi szakiskola és Tanárképző Főiskola működik.

A városnak fejlett fafeldolgozó, bútorgyártó, műszer-, ruhakészítő ipara volt, üzemei azonban a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben nem teljes kapacitással működnek.

Jelentős a vidék borászata, a kárpátaljai borokat a Beregszászi Szőlő- és Pincegazdaságban palackozzák.
Jelentős munkát végeznek a magyarok identitástudatának fejlesztése terén a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége városi és járási szervezetei…

Izsó Mária

Fotók a mikepércsi családi napról

Fotók:

 • Sós Judit
 • Szohonics Mihály
 • Bakk László

MEGHÍVÓ

A parlamenti alkotmányozással azonos időben

2011. március 15-től április 18-ig

Párhuzamos Alkotmányozás”

címmel élő tv-sorozatot készítünk,

ami nemcsak azt bizonyítja, hogy a Parlamentben a Lisszaboni Szerződés végrehajtási utasítása, vagyis Liberális Diktátum készül, hanem azt is, hogy nem szorulunk „export-alkotmányra”, mert a Szent Koronán alapuló Szabadság Alkotmánya, minden élethelyzetre emberközpontú megoldást ad.

A 2011. március 26 -i (szombat) heti összefoglalót
Mikepércsen tartjuk, a Művelődési házban 14 órai kezdettel
(Mikepércs, Óvoda u. 3.)

Bővebben: MEGHÍVÓ

A magyarok szabaduljanak meg a háttérhatalomtól az önellátás által!

A magyarok pénzrabszolgaságban élnek! Függővé váltunk a bankoktól és az általuk létrehozott pártoktól. Tönkrement a mezőgazdaságunk és mérgező élelmiszerekkel etetnek bennünket! Meg kell szabadulnunk a gonosztevők hatalmától és ez csak úgy lehetséges, ha önellátó gazdálkodásba fog minden magyar család, hogy függetlenedni tudjunk a zsarnok rendszertől. Ha minden magyar család megszabadul a háttérhatalom gonosztevésétől, úgy, hogy minden alapvető szükségletét saját maga biztosítja, akkor a teljes magyar nemzet is megmenekül. A Magyarok Szövetségében is ezeket a célokat tűztük ki magunk elé.

Boldog nőnapot - március 25-én!

A magyar hagyományban évezredek óta van a nőknek jeles napuk, amelyen virággal köszöntjük őket. Ez a nap egyszerre a nők, az anyák és a termékenység ünnepe, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Krisztus urunk fogantatásának napja. Március 25-én tartjuk. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja Jézus fogantatásának ünnepe. Egyike az év legjelentősebb Mária-ünnepeinek. Az örömhírvivés ünnepe ez. Gábriel arkangyal megjelent Máriának és megkérdezte tőle: akar-e Isten fiának édesanyja tenni. Azzal a pillanattal, amikor Mária kimondta: "Legyen nekem a te igéd szerint!", megkezdődik a Megváltás. A Fiúisten emberré lesz.

Ezen a napon, március 25-én köszöntsük hát a lányokat, asszonyokat, édesanyákat, és felejtsük el végre a kényszerrel elrendelt, szovjet mintájú "nemzetközi nőnapot".

A nőnap valójában munkásmozgalmi ünnep. A Wikipédia cikke szerint az 1899-es II. Internacionálén Clara Zetkin beszédében hirdette a nők jogát a munkához, az anyák és gyerekek védelmét és a nők széleskörű részvételét az országos és nemzetközi eseményekben. Majd az Internacionálé egyik későbbi kongresszusán, 1910-ben határoztak arról, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nemzetközi jelleggel nőnapot tartanak. A határozatot a kongresszus elfogadta, de a megemlékezés pontos dátumáról nem született döntés. Az amerikaiak 1909-ben tartották meg az első nemzeti nőnapot, február utolsó vasárnapján, 28-án.

1917-ben, a pravoszláv naptár szerinti február utolsó vasárnapján Oroszországban a nők tüntettek kenyérért és békéért. Ez a gregoriánus naptár szerint pont március 8-ára esett,. Mivel négy nappal később II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult, amely szavazójogot biztosított a nőknek, március 8-a lett a nemzetközi nőnap végleges időpontja. Persze tudjuk, hogy ’17 folyamán más is történt abban az országban. Később Magyarország is, orosz mintára, a 8-i időpontot vette át.

Nagyratörő feladatok

Egy települési újságba állítottunk össze egy ismertetőt a Magyarok Szövetségéről és azon belül a Hajdú-Bihar megyei szervezet tevékenységéről, amikor rájöttünk, hogy az utóbbi két hónapban olyan szervezőmunka indult be, amit érdemes a pártoló tagokkal, érdeklődőkkel is közölni. Következzen tehát néhány ilyen munkálat:

Valljuk, hogy a nemzet felemelkedéséhez vezető út a vidék fejlesztésén keresztül vezet. Ennek érdekében több programunk is ezt célozza meg. Sokan mondják, hogy „vegyünk hazait!” Ám nem csupán vásárolni kell, hanem meg is kell azt termelni! Ez a termelés csak vidéken valósulhat meg. Több, a régiót lefedő logisztikai központ létrehozásán igyekszünk, amely a takarmánynövények termesztésétől az állattartáson át a húsfeldolgozásig és értékesítésig irányítja a termelést, ezáltal tisztességes megélhetést biztosítva a vidéki gazdáknak, egészséges, helyi ételt biztosítva a vásárlóknak, és tehermentesítve az önkormányzatokat.

Ezzel párhuzamosan otthonteremtő programot is létrehoztunk fiatal, gyermekes, városi családok részére, hogy új életet kezdhessenek vidéken, igen kedvező feltételekkel.

Magyarok Vásárát szervezünk több megyei településen, ahol az őstermelők, kézművesek, helyi iparosok értékesíthetik és mutathatják be portékáikat. Legközelebb 2011. március 26-án, Mikepércsen a focipályán szervezünk egy családi napot, ahol a vásár mellett íjászbemutató, népi együttesek, történelmi előadások lesznek láthatók.

Gyerekeknek, fiataloknak nyári képzőművészeti táborok szervezése, heti rendszerességű oktatás szervezése a magyar szerves kultúráról – fafaragás, mesemondás, történelmi oktatás, zenélés, népi mesterségek oktatása, öko-gazdálkodó-lovastábor.

Akkreditált iskola létrehozása, ahol a gyermekek hasznos tudásra tesznek szert és nem hazugságokat vernek a fejükbe.

Szívesen látunk mindenkit, akit érdekelnek a fenti lehetőségek, vagy úgy érzi, segítségünkre tud lenni a szervezőmunkában! Minden hétfőn 18 és 20 óra között nyílt megbeszéléseket tartunk a debreceni irodában (Budai Ézsaiás u. 67.).

Mikepércsi MSZ családi nap

Szeretettel váruk minden MSZ-tagot, szimpatizánst és érdeklődőt!

Otthonteremtő program Darvason

A darvasi önkormányzat és a Magyarok Szövetsége Hajdú-Bihar megyei szervezete által indított otthonteremtő program az alábbiakat tartalmazza:

A darvasi önkormányzat az otthonteremtő program részére felajánl 4 db építési telket a következő paraméterekkel:

 

 • Telek mérete: 2158 nm/db
 • Közmű: víz, villany a telek előtt, gázcsonk a telken.
 • Jogállás: önkormányzati tulajdon
 • Minősítés: belterület
 • Megközelíthetőség: pormentesített betonút
 • Ár: 10.000 Ft+áfa/db
Továbbá felajánl felépítménnyel rendelkező ingatlanokat:
1. Volt gyógyszertár+szolgálati lakás (vállalkozásra is alkalmas): 300 nm
 • telek: 7730 nm
 • közmű: víz, gáz, villany
 • jogállás: önkormányzati tulajdon
 • Minősítés: belterület
 • Megközelíthetőség: közvetlenül a 47-es főűtról
 • Műszaki állapot: felújítandó
 • Kedvezményes irányár: 2 M Ft+áfa
2. Volt orvosi rendelő + szolgálati lakás (vállalkozásra is alkalmas): 240 nm
 • Telek: 6697 nm
 • közmű: víz, gáz, villany
 • jogállás: önkormányzati tulajdon
 • Minősítés: belterület
 • Megközelíthetőség: közvetlenül a 47-es főűtról
 • Műszaki állapot: felújítandó
 • Kedvezményes irányár: 1,5 M Ft+áfa
3. Üres telek
 • Telek mérete: 24.914 nm
 • Közmű: víz, gáz, villany a telek előtt
 • Jogállás: önkormányzati tulajdon
 • Minősítés: belterület
 • Megközelíthetőség: pormentesített betonút
 • Kedvezményes irányár: 1,5 M Ft+áfa
Az otthonteremtő program kiegészítéseként a helyi vállalkozások mezőgazdasági és kertészeti szakképesítéssel rendelkezőknek munkalehetőséget kínálnak. Olyan jelentkezők érdeklődését várjuk, akik nem haladták meg a 45 éves életkort, büntetlen előéletűek, legalább 2 kiskorú gyermekkel rendelkeznek, államilag elismert szakképesítéssel bírnak (több gyermek és Magyarok Szövetsége tagság előny). Továbbá feltétel, hogy a gyerekeket a helyi óvodába és iskolába járassák, valamint az építkezés és a vállalkozás elindítását 1 éven belül kezdjék meg. Az ingatlanok az önkormányzattal megkötött adásvételi szerződést követően 10 évig elidegenítési tilalom alatt állnak.
A jelentkezés határideje: 2011. április 5.
Nyomatékosan felhívjuk minden érdeklődő figyelmét, hogy a Magyarok Szövetsége által megadott internetes elérhetőségen és telefonszámokon érdeklődjenek, mert a darvasi önkormányzat munkatársai is ezekre az elérhetőségekre irányítanak mindenkit.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: Izsó Mária: 0620/517-9338 és Botos Csaba: 0630/205-2411
Jelentkezésüket a következő jelentkezési lap kitöltésével tehetik meg.

Az Őshaza c. film bemutatója

Kerecsen TV

Örömmel tudatjuk, hogy elindítottuk a Kerecsen TV-t. Ez a Magyarok Szövetsége Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyei szervezeteinek regionális, internetes televíziója. Műsorainkkal a magyarságot előmozdító értékrendet közvetítjük. Ennek érdekében szívesen látjuk nézőink véleményét és javaslatait is, hogy kit és mit vegyünk legközelebb lencse- és mikrofonvégre.

A Kerecsen TV honlapja